CPT.AZ - İncəsənət bazasında qeydiyyatdan keçməklə Siz hər hansı layihəyədə iştirak etmək üçün şansınız artır.
Qeydiyyatdan keçən zaman və növbəti 12 ay ərzində, 1 (bir) ayda 1 (bir) dəfə məlumatları redaktə və ya əlavə edə bilərsiz. Məlumatları redaktə və əlavə etməklə CPT.AZ-da rəsmi səhifəniz daha cəlbedici olur. Sizin haqqınızda məlumatların tam və bol olması, Sizi axtaranlar (incəsənət layihələri ilə məşğul olanlar) üçün daha asan və aydın olur.

Test üçün bizim incəsənət bazası layihəmizdə olan bir rəsmi səhifənin sahibini seçin və google-da ad və soaydını axtarışa daxil edin. Gördüyünüz kimi CPT.AZ rəsmi səhifənin sahibi haqqında məlumatları bir çox saytlarda dərc edilib və problem elə bu məsələdədir - məlumatlar dağılıb! Biz isə məlumatları bir yerə (rəsmi səhifəyə) topladıq + daxil edilən məlumatlar üzərində incəsənət axtarış portalını yaratdıq!